298/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 05/2013 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/13

298/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 05/2013 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/13