Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740»

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740»

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740»

ade4122010.pdfa