Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ» (σχετ. απόφαση Δ.Σ. 214/2012)

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ» (σχετ. απόφαση Δ.Σ. 214/2012)

Λήψη απόφασης για την έγκριση  του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ» (σχετ. απόφαση Δ.Σ. 214/2012)

ADSDHKEPA2252012.pdfa