180/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/07

180/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/07

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/07

ads1802010.pdfa