046/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό – Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων

046/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό – Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων

046/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό – Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων