285/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού του έργου : «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε2/08»

285/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού του έργου : «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε2/08»

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού τακτοποιητικού του έργου : «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε2/08»

ads285.pdfa