492/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1 , ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ζ3/08

492/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1 , ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ζ3/08

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1 , ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ζ3/08

ads492.pdfa

492/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΜΠΙΖΑ 1 , ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ζ3/08

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a