517/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/09

517/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/09

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΕΡΓ. Ζ3/09

ads517.pdfa

Τελευταία Νέα