134/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓ. Β1/07» Α.Μ. ΑΠ 1/2007

134/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓ. Β1/07» Α.Μ. ΑΠ 1/2007

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓ. Β1/07» Α.Μ. ΑΠ 1/2007

ads134.pdfa

134/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓ. Β1/07» Α.Μ. ΑΠ 1/2007