048/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τελικού Τακτοποιητικού – του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/17

048/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τελικού Τακτοποιητικού – του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/17