176/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό – Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων»

176/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό – Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων»

Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  του   1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης  του  έργου :  «Δημιουργία   πράσινης   διαδρομής  από  το  Πάρκο Περιβαλλοντικής  Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό –  Διοικητικό Κέντρο του  Δήμου με  ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου  δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων»

ads1762010.pdfa

176/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Δημιουργία πράσινης διαδρομής από το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» προς το Εμπορικό – Διοικητικό Κέντρο του Δήμου με ανάπλαση αστικού χώρου – κατασκευή ποδηλατοδρόμου και δημιουργία υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων»