152/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου : «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ5/08»

152/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου : «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ5/08»

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου : «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ5/08»

ads152.pdfa