089/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η2/11

089/2013 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η2/11