086/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού τακτοποιητικού) του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ4/09

086/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού τακτοποιητικού) του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ4/09

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού τακτοποιητικού) του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Δ4/09

ads0862010.pdfa

Τελευταία Νέα