332/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχίας Αθηνών και του Δήμου Καισαριανής, του Δήμου Αλίμου, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, του Δήμου Ιλίου, του Δήμου Καματερού, του Δήμου Μοσχάτου, του Δήμου Υμηττού και του Δήμου Αγίων Αναργύρων, για την ενεργειακή καταγραφή δεδομένων από την Νομαρχία Αθηνών σε επιλεγμένα σχολεία, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED ‘’Teenergy Schools’’ και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή αυτής

332/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχίας Αθηνών και του Δήμου Καισαριανής, του Δήμου Αλίμου, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, του Δήμου Ιλίου, του Δήμου Καματερού, του Δήμου Μοσχάτου, του Δήμου Υμηττού και του Δήμου Αγίων Αναργύρων, για την ενεργειακή καταγραφή δεδομένων από την Νομαρχία Αθηνών σε επιλεγμένα σχολεία, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED ‘’Teenergy Schools’’ και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή αυτής

Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχίας Αθηνών και του Δήμου Καισαριανής, του Δήμου Αλίμου, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, του Δήμου Ιλίου, του Δήμου Καματερού, του Δήμου Μοσχάτου, του Δήμου Υμηττού και του Δήμου Αγίων Αναργύρων, για την ενεργειακή καταγραφή δεδομένων από την Νομαρχία Αθηνών σε επιλεγμένα σχολεία, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED ‘’Teenergy Schools’’ και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή αυτής

ads3322010.pdfa

332/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχίας Αθηνών και του Δήμου Καισαριανής, του Δήμου Αλίμου, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, του Δήμου Ιλίου, του Δήμου Καματερού, του Δήμου Μοσχάτου, του Δήμου Υμηττού και του Δήμου Αγίων Αναργύρων, για την ενεργειακή καταγραφή δεδομένων από την Νομαρχία Αθηνών σε επιλεγμένα σχολεία, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED ‘’Teenergy Schools’’ και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή αυτής