192/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

192/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

ads1922010.pdfa

192/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής