365/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

365/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

ads365.pdfa

365/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής