265/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α7/09

265/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α7/09

Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α7/09

ADS2652010.pdfa