273/2009 – Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» στην κατανομή δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία 2009)

273/2009 – Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» στην κατανομή δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία 2009)

Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» στην κατανομή δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία 2009)

ads273.pdfa

273/2009 – Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» στην κατανομή δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία 2009)