171/2015 – Λήψη απόφασης για την ανάθεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/15