017/2018 – Λήψη απόφασης για την ανανέωση της μείωσης ενοικίου δημοτικού καταστήματος επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 67, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2018 έως και 31.10.2018

017/2018 – Λήψη απόφασης για την ανανέωση της μείωσης ενοικίου δημοτικού καταστήματος επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 67, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2018 έως και 31.10.2018