193/2019 – Λήψη απόφασης για την ανανέωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μεταξύ Δήμου Ιλίου και Π.Π.Π.Α.- Η ΜΗΤΕΡΑ