138/2012 – Λήψη απόφασης για την αναχρηματοδότηση των υφισταμένων δανείων του Δήμου και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού

138/2012 – Λήψη απόφασης για την αναχρηματοδότηση των υφισταμένων δανείων του Δήμου και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού

Λήψη απόφασης για την αναχρηματοδότηση των υφισταμένων δανείων του Δήμου και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού

aoe1382012.pdfa