185/2019 – Λήψη απόφασης για την απένταξη δαπανών από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

185/2019 – Λήψη απόφασης για την απένταξη δαπανών από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ