Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση – ανατροπή δεσμευμένων πιστώσεων του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικονομικού έτους 2012

Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση – ανατροπή δεσμευμένων πιστώσεων του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικονομικού έτους 2012

Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση – ανατροπή δεσμευμένων πιστώσεων του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικονομικού έτους 2012

ADSDHKEPA2152012.pdfa