316/2015 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2014

316/2015 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2014