173/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης ταινιών, αποσπασμάτων και σκηνών για προβολή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στη κινηματογραφική λέσχη του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

173/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης ταινιών, αποσπασμάτων και σκηνών για προβολή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στη κινηματογραφική λέσχη του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου

173/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης ταινιών, αποσπασμάτων και σκηνών για προβολή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στη κινηματογραφική λέσχη του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου