353/2010 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 137.879,00 € ως τέλος καθαριότητος χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών ετών 2009 & 2010

353/2010 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 137.879,00 € ως τέλος καθαριότητος χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών ετών 2009 & 2010

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 137.879,00 € ως τέλος καθαριότητος χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών ετών 2009 & 2010

ads3532010.pdfa