550/2009 – Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της εργασίας που αφορά τις ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2009

550/2009 – Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της εργασίας που αφορά τις ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2009

Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της εργασίας που αφορά τις ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2009

ads550.pdfa