322/2009 – Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της προμήθειας 3 μοτοσικλετών και 2 μοτοποδηλάτων