297/2009 – Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της προμήθειας επιβατικών οχημάτων

297/2009 – Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της προμήθειας επιβατικών οχημάτων

Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της προμήθειας επιβατικών οχημάτων

ads297.pdfa