090/2013 – Λήψη απόφασης για την εκτέλεση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τακτοποιητικού Τακτοποιητικού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ1/2007

090/2013 – Λήψη απόφασης για την εκτέλεση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τακτοποιητικού Τακτοποιητικού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ1/2007