068/2013 – Λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης κατά του 3ου ΠΚΤΜΝΕ και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740