141/2013 – Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης θέσεων στάθμευσης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

141/2013 – Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης θέσεων στάθμευσης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Τελευταία Νέα

141/2013 – Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ιλίου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης θέσεων στάθμευσης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ