073/2009 – Λήψη απόφασης για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος του 15ου και 30ου Νηπιαγωγείου Ιλίου

073/2009 – Λήψη απόφασης για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος του 15ου και 30ου Νηπιαγωγείου Ιλίου

Λήψη απόφασης για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος του 15ου και 30ου Νηπιαγωγείου Ιλίου

ads073.pdfa