181/2010 – Λήψη απόφασης για την επιστροφή πρόσθετων εγγυήσεων του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ Α.Μ. ΟΙΚ. 13/2009

181/2010 – Λήψη απόφασης για την επιστροφή πρόσθετων εγγυήσεων του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ Α.Μ. ΟΙΚ. 13/2009

Λήψη απόφασης για την επιστροφή πρόσθετων εγγυήσεων του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ Α.Μ. ΟΙΚ. 13/2009

ads1812010.pdfa