352/2010 – Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2010

352/2010 – Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2010

Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2010

ads3522010.pdfa