352/2010 – Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2010

352/2010 – Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2010

Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2010

ads3522010.pdfa

Τελευταία Νέα