035/2009 – Λήψη απόφασης για την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Ν.Π. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου»