020/2010 – Λήψη απόφασης για την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Ν.Π. «Δ.Α.Ο. Δήμου Ιλίου»

020/2010 – Λήψη απόφασης για την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Ν.Π. «Δ.Α.Ο. Δήμου Ιλίου»

Λήψη απόφασης για την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Ν.Π. «Δ.Α.Ο. Δήμου Ιλίου»

ads020.pdfa