Λήψη απόφασης για την κατανομή του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους (έτη 2011 – 2012)

Λήψη απόφασης για την κατανομή του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους (έτη 2011 – 2012)

Λήψη απόφασης για την κατανομή του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους (έτη 2011 – 2012)

adsdhkepa1882011.pdfa

Λήψη απόφασης για την κατανομή του αριθμού και των ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου του Ν.Π. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους (έτη 2011 – 2012)