300/2019 – Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση χωρίς διαγωνισμό), απευθείας αγορά ακινήτων από το Δήμο Ιλίου, και συγκεκριμένα των χαρακτηρισμένων ακινήτων ως «Πολύκεντρο Μουσικής & Τεχνών» στο Ο.Τ. 90 σύμφωνα με το ΦΕΚ 442ΑΑΠ/2009 επί των οδών Νέστορος, Χρυσηίδος & Πάριδος

300/2019 – Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση χωρίς διαγωνισμό), απευθείας αγορά ακινήτων από το Δήμο Ιλίου, και συγκεκριμένα των χαρακτηρισμένων ακινήτων ως «Πολύκεντρο Μουσικής & Τεχνών» στο Ο.Τ. 90 σύμφωνα με το ΦΕΚ 442ΑΑΠ/2009 επί των οδών Νέστορος, Χρυσηίδος & Πάριδος

300/2019 – Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση χωρίς διαγωνισμό), απευθείας αγορά ακινήτων από το Δήμο Ιλίου, και συγκεκριμένα των χαρακτηρισμένων ακινήτων ως «Πολύκεντρο Μουσικής & Τεχνών» στο Ο.Τ. 90 σύμφωνα με το ΦΕΚ 442ΑΑΠ/2009 επί των οδών Νέστορος, Χρυσηίδος & Πάριδος