182/2009 – Λήψη απόφασης για την μείωση εγγυήσεων του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006»

182/2009 – Λήψη απόφασης για την μείωση εγγυήσεων του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006»

Λήψη απόφασης για την μείωση εγγυήσεων του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006»

ads182.pdfa