062/2017 – Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της ΑΟΕ 038/2017 ως προς το πρακτικό