048/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους

048/2013 ΔΗΚΕΠΑ – Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους