131/2009 – Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση (Regeneration) αστικών περιοχών» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007 – 2013», Κατηγορία πράξης «Ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας» με την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»

131/2009 – Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση (Regeneration) αστικών περιοχών» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007 – 2013», Κατηγορία πράξης «Ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας» με την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»

Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση (Regeneration) αστικών περιοχών» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007 – 2013», Κατηγορία πράξης «Ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας» με την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»

ads131.pdfa

Τελευταία Νέα

131/2009 – Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση (Regeneration) αστικών περιοχών» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007 – 2013», Κατηγορία πράξης «Ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας» με την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»