383/2009 – Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην «Εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο Δήμο Ιλίου» και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας αυτής

383/2009 – Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην «Εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο Δήμο Ιλίου» και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας αυτής

Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην «Εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο Δήμο Ιλίου» και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας αυτής

ads383.pdfa

383/2009 – Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην «Εγκατάσταση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο Δήμο Ιλίου» και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας αυτής