Λήψη απόφασης για την σύσταση Παγίας Προκαταβολής ποσού 2.000,00€ και ορισμός υπολόγου.

Λήψη απόφασης για την σύσταση Παγίας Προκαταβολής ποσού 2.000,00€ και ορισμός υπολόγου.

Λήψη απόφασης για την σύσταση Παγίας Προκαταβολής ποσού 2.000,00€ και ορισμός υπολόγου.

adspk242010.pdfa