253/2009 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμφωνητικών που αφορούν την εργασία «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων Δ/νσης Μηχανολογικού & Καθαριότητας

253/2009 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμφωνητικών που αφορούν την εργασία «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων Δ/νσης Μηχανολογικού & Καθαριότητας

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμφωνητικών που αφορούν την εργασία «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων Δ/νσης Μηχανολογικού & Καθαριότητας

ads253.pdfa