121/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρων επί της οδού Διγενή Ακρίτα 30