111/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρου επί της οδού Πολυφήμου 21

111/2009 – Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρου επί της οδού Πολυφήμου 21